Glenn Plummer

Speed 1994 HD | монгол хэлээр

Speed 1994 HD | монгол хэлээр

Бүсгүй том автобусны жолооны ард сууж, ид ачааллын үеэр өндөр хурдтай хотын төвөөр давхиж байна Автобусыг минжүүлсэн, хэрвээ хурд нь 50 км/цагаас ...
Saw II 2005 HD | монгол хэлээр

Saw II 2005 HD | монгол хэлээр

When a new murder victim is discovered with all the signs of Jigsaw’s hand, Detective Eric Matthews begins a full investigation and ...