Emmanuelle Vaugier

Mirrors 2 2010 HD | монгол хэлээр

Mirrors 2 2010 HD | монгол хэлээр

Макс нь хүнд гэмтлийн ослоос хөл дээрээ боссон бөгөөд шөнө дунд хамгаалалтын ажил хийдэг нэгэн. Гэвч тэр их дэлгүүрийнхээ толинд ер бусын нэгэн ...
Saw II 2005 HD | монгол хэлээр

Saw II 2005 HD | монгол хэлээр

When a new murder victim is discovered with all the signs of Jigsaw’s hand, Detective Eric Matthews begins a full investigation and ...